Başak Kaya
Veli TOPRAK
Sözcü Gazetesi

veli_toprak_b