Rafet Gençi Özlemle Anıyoruz | Parlamento Muhabirleri Derneği

Rafet Gençi Özlemle Anıyoruz

4.2.2020 11:16:10


Rafet Gençi Özlemle Anıyoruz
"Rafet Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) eski başkanlarından Rafet Gençin bugün ölüm yıldönümü....
Rafet Genç, Türkiyenin en kritik döneminde PMD Başkanlığını üstlendi.
1977-1987 arasında PMD Başkanlığı yapan Genç, demokrasiye olan bağlılığı, parlamenter sisteme olan inancı, basın ve ifade özgürlüğüne dönük mücadeleci kimliği ile biliniyordu.
Genç, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında kabul edilen 82 Anayasasının basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerine karşı etkin bir mücadele yürütmüştü.
Hazırlayıcısı ve katılımcısı olduğu ünlü Anayasa Paneli, askerlerin hazırlattığı baskıcı anayasanın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştı.
Genç, o karanlık günlerde anayasaya karşı PMD adına yayınladığı bildiri ile özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesini de önermişti.
PMD Başkanlığınnın ardından ÇGD Başkanlığını da üstlenen Genç, tam 26 yıl önce aramızdan ayrıldı.
Ölümüne kadar muhabir kalmayı başarabilen Rafet Gençe ve gazetecilik anlayışına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç var.
Sevgili başkanımızı özlemle ve saygıyla anıyor, Onu arıyoruz...
Parlamento Muhabirleri Derneği
2019