Darbe Girişimini Şiddetle Kınıyoruz... | Parlamento Muhabirleri Derneği

Darbe Girişimini Şiddetle Kınıyoruz...

4.2.2020 14:47:31


Darbe Girişimini Şiddetle Kınıyoruz...
YAŞASIN DEMOKRASİ! YAŞASIN ÖZGÜR BASIN! Türkiye dün bir grup askerin darbe girişimine sahne oldu. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu TBMM tarihinde ilk kez ateş altına alındı, bombalandı, Başkent üzerinde alçaktan uçan jetler Türkiye demokrasisini derinden tehdit etti. Medya kuruluşları basıldı, yayın yasakları getirildi, gazeteciler silahla tehdit edildi, haber yapmaları engellendi, basın ve ifade özgürlüğü ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), 52 yıllık tarihinde demokrasi ve özgürlüklerin gelişimi için mücadele vermiş; demokrasi, basın ve ifade özgürlüğünü savunmayı görev bilmiştir. PMD, demokrasinin askıya alındığı dönemlerde de bu ilkelerinden ödün vermemiştir. Parlamentonun, demokrasinin, her türlü özgürlüğün tümüyle ortadan kaldırıldığı 12 Eylül faşizminin en karanlık günlerinde herkesin sustuğu, susturulduğu, yüzbinlerce insanın askeri cezaevlerine doldurulduğu, onlarca idam cezasının uygulandığı dönemde bile PMD her fırsatta demokrasi ve özgürlüklerin yeniden kazanımı mücadelesinin ön saflarında yer almıştır. 12 Eylül faşist darbesi, hükümeti, parlamentoyu tüm siyasi partileri ve işçi sendikaları dahil tüm sivil toplum örgütlerini kapatıp, ülkeyi tam bir korku tüneline soktuğunda; PMD de bu saldırıdan nasibini alarak kapatılmıştır. Basının susturulduğu, en temel insan haklarının hoyratça çiğnendiği bu karanlık dönemde, gözaltına alınıp aylarca hâkim karşısına bile çıkartılmayan gazeteciler arasında PMD üyeleri de vardır. PMD üyeleri o karanlık dönemde demokrasi ve basın özgürlüğüne sahip çıkmış, haber yapmayı sürdürmüştür. Kapatılan parlamentonun yerine askeri yönetimce atanan Danışma Meclisi döneminde de PMD halkın haber alma hakkı için mücadele vermiştir. PMD, 12 Eylül rejiminin yazdırdığı Anayasa’ya karşı çıkmış, basın ve ifade özgürlüğü noktasında bir de bildiri yayınlamıştır. PMD, 1982 Anayasası’nın kabulünden sonraki dönemde de özgürlükçü demokrasi arayışını sürdürmüştür. Dün yaşanan darbe girişimi demokrasiyi askıya alma çabasının bir başka yansımasıdır. Parlamento muhabirleri, TBMM’nin kurulduğu günden bu yana olduğu gibi dün gece de parlamento çatısı altında görev yapmış; bombaların, silahların gölgesinde toplumu bilgilendirme görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Bundan sonra da demokrasi ve basın özgürlüğüne sahip çıkarak ,aynı görev bilinci ile hareket edeceğinden kimse kuşku duymamalıdır. Parlamento Muhabirleri Derneği olarak Türkiye demokrasisine, Gazi Meclisine ve Türkiye halkına karşı yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir! Yaşasın demokrasi! Yaşasın özgür basın! (16 Temmuz 2016) Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu
Parlamento Muhabirleri Derneği
2019