PMD GENEL KURUL SEÇİMLERİ VE GÖREV DAĞILIMI | Parlamento Muhabirleri Derneği

PMD GENEL KURUL SEÇİMLERİ VE GÖREV DAĞILIMI

11.10.2021 23:16:52


PMD GENEL KURUL SEÇİMLERİ VE GÖREV DAĞILIMI

Derneğimizin 33. Olağan Genel Kurulu 25 Eylül 2021 Cumartesi Günü ASO Kongre salonunda yapldı.

Yoğun katılımlı ve 3 adayın yarıştığı Gene Kurul toplantısında Kemal Aktaş'ın listesi kazandı.

PMD’nin yeni yönetiminde Kemal Aktaş Özgür Akbaş, Murat Şahin, Besti Karalar, Mehtap Gökdemir, Canan Sakarya ve Murat Akar yer aldı.

Denetim Kurulu üyeliğine Özlem Demirci, Tarık Bakıcı, Durak Doğan seçildi. PMD’nin Onur Kurulu Hıdır Göktaş, Göksel Bozkurt, Mustafa İstemien oluştu

Genel Kurul toplantısının ardından, Genel Kurul Divan Başkanı Hıdır Göktaş'ın başkanlığında yapılan ilk toplantıda , seçilen yeni yönetim kurulu kendi arasında görev değılımı yaptı.

Görev dağılımında PMD'de Kemal Aktaş Başkan seçilirken, Özgür Akbaş Başkan yardımcılığı, Besti Karalar Yazmanlık (Genel Sekreter), Canan Çölaşan Sakarya Dış İlişkiler Koodinatörü, Murat Şahin ise Saymanlık görevine getirildi

Mehtap Gökdemir ile Murat Akar ise üye olarak yönetimde yer aldı.

""

Parlamento Muhabirleri Derneği
2019