Kaynakça

İletişim Daire Başkanlığı

Feridun KEŞİR Daire Başkanı 420 68 84 420 68 85
Sekreter   420 68 84 420 68 85
Büro   420 69 20 420 69 21
Faks     420 68 86
e-posta   iletisim@tbmm.gov
Parlamento Muhabirleri Derneği
2019